วันที่ 24 พฤศจิกายน 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ณ โรงแรมบรรจงบุรี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี ซึ่งได้รับเกียรติจาก พล.ต.ต.อภิชาติ บุญศรีโรจน์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561
surat_0075
surat_0076
surat_0077
surat_0078
surat_0079
surat_0080
surat_0081
surat_0082
surat_0083
 
จำนวนที่จะแสดง 
หน้า 8 จาก 8
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง