วันที่ 24 พฤศจิกายน 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ณ โรงแรมบรรจงบุรี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี ซึ่งได้รับเกียรติจาก พล.ต.ต.อภิชาติ บุญศรีโรจน์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561
surat_0035
surat_0036
surat_0037
surat_0038
surat_0039
surat_0040
surat_0041
surat_0042
surat_0043
surat_0044
 
จำนวนที่จะแสดง 
หน้า 4 จาก 8
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง