วันที่ 26 กันยายน 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฎร์ธานี จำกัด จัดโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์สมาชิกกลุ่มเกษียณอายุราชการ ได้รับเกียรติจาก พ.ต.อ.สุวัฒน์ สุขศรี รอง ผบก.ภ.จว.สุราษฎร์ธานี มาเป็นประธานพิธีเปิดและ ร.ต.อ.วารินทร์ บันยี รรท.สว.การเงิน ภ.จว.สุราษฎร์ธานี มาบรรยายเกี่ยวกับเรื่อง สวัสดิการต่างๆ โดยจัดให้มีการตรวจสุขภาพเบื้องต้น วัดสายตา ตรวจต้อกระจก และอื่นๆ ให้ความรู้เกี่ยวกับสวัสดิการต่างๆในส่วนของทางราชการ และของสหกรณ์ รับทราบผลการดำเนินงาน รับฟังความคิดเห็นเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานของสหกรณ์ตามหลักการมีส่วนร่วม ของสมาชิก  
 
img_1958
img_1959
img_1960
img_1965
img_1971
img_1975
img_1978
img_1981
img_1983
img_1994
 
จำนวนที่จะแสดง 
หน้า 2 จาก 3
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง